Resebolaget

Personlig service när den är som bäst – snabb, kunnig, effektiv och vänlig!

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

SRB Travel Group AB, organisationsnummer 556716-1566 (som vi nedan anger som ”SRB”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress, Box 355, 442 11 Kungälv, är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter avseende hos er anställda personer som använder de resetjänster som vi erbjuder i vår resebyråverksamhet.

Ansvar och organisation i SRB
SRB Travel Group AB har tillstånd av IATA att bedriva resebyråverksamhet och ställer garantier enligt resegarantilagen (1972:2014) gentemot Kammarkollegiet.

SRB bedriver sin resebyråverksamhet tillsammans med sina delägda resebyråbolag i Halmstad, Göteborg, Karlskoga och Ludvika. Dessa bolag sköter bokning av resor, hotellrum marktransporter och hantering av övriga reserelaterade tjänster.

SRB tar hand om de administrativa uppgifterna i verksamheten och är den juridiska motparten till alla kunder, leverantörer och andra intressenter avseende den reserelaterade verksamheten.

Personuppgifter som vi behandlar för era anställda
De personuppgifter vi som personuppgiftsbiträde behandlar för er räkning är uppgifter om resenärer i enlighet med innehållet i ”Resenärsprofil”.

Vi får också i förkommande fall en kopia på resenärens passuppgifter där vi utöver de personuppgifter som finns i resenärsprofilen i vissa bokningar behöver tillgång till passnummer, födelseort och förfallodatum.

Ändamål och rättslig grund för behandling av era resenärers personuppgifter
SRB:s ändamål och berättigade intresse av att behandla i föregående stycke uppräknade personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att vi hos flygbolag, hotell och andra leverantörer av reserelaterade tjänster ska kunna boka dessa tjänster för era anställdas räkning. All statistik avseende av er bokade resetjänster hos oss tar vi endast fram på kundföretagsnivå. Personrelaterad bokningsstatistik tar vi endast fram på uppdrag av er.

Varifrån hämtar vi resenärernas personuppgifter
Era resenärer lämnar sina personuppgifter till oss vilka vi lagrar i en krypterad databas.

För mer information se: https://www.formstack.com/features/security.
Resenärerna lämnar dessa uppgifter antigen muntligen eller via ett formulär.

Vilka kan få tillgång till era anställdas personuppgifter
När vi bokar reserelaterade tjänster för era anställdas räkning hos våra leverantörer överför vi vissa av era anställdas personuppgifter till berörd resetjänstleverantör. För flyg- och hotellbokningar överförs i normalfallet namn, telefonnummer, mailadress och bonuskort (flygbolag + kortnummer).

Leverantörer som vi överför personuppgifter till:

  • Travel Support & Services Nordic med avdelningar och döttrar som levererar IT tjänster, ekonomitjänster, m.m. till SRB
  • Amadeus – som är den bokningsplattform som vi använder i majoriteten av våra bokningar. Amadeus är en s.k. GDS (Global Distribution System) som ger oss möjlighet att göra bokningar hos de flesta flygbolag, hotell, hyrbilsföretag, bussföretag och övriga marktransportörer
  • Silverrail Technologies AB avseende bokning av tågresor och bussresor
  • Flygbolag utanför Amadeus t.ex. Ryan Air
  • Hotell utanför Amadeus

Hur länge sparar vi era anställda resenärers personuppgifter
Vi behandlar aldrig några personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar   i syfte att fullgöra vårt avtal med er som kund till oss, behandlas med utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera vårt avtalsförhållande, våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden.
Personuppgifter genom bokningar via Amadeus sparas maximalt i tre månader efter avresedatum.
Personuppgifter genom bokningar utanför Amadeus sparas enligt respektive resetjänstleverantörs regelverk.

Era rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har ni

a)   rätt till att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar avseende hos er anställda personer som är resenärer hos oss
b)   under vissa förutsättningar, rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Om ni skulle ha några klagomål avseende vår behandling av personuppgifter rörande era anställda, har ni rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Om ni i egenskap av Personuppgiftsansvarig för era anställda vill teckna ett Personuppgiftsbiträdesavtal med oss har vi tagit fram ett förslag till sådant avtal, som vi efter förfrågan från er kan tillhandahålla.

Kontakta oss
Om ni vill utöva era rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av personuppgifter avseende era anställda hos oss varande resenärer, kan ni göra detta genom att kontakta Vd Stefan Jacobsson per telefon 0586-721060 eller e-post stefan.jacobsson@resebolaget.se

Med vänlig hälsning
Sören Olausson
Ordförande i SRB Travel Group AB