Resebolaget

Vår långa trend med årsvis ökande antal bokningar bröts 2020 av Pandemins effekter på reseindustrin.
Vi genomförde 16 482 manuella bokningar och 4 214 online bokningar under 2020. Sammanlagt blev det 20 696 bokningar 2020 som kan jämföras med 59 521 bokningar 2019.

Vi kan våra kunder och ger dem det bästa ur två världar.

Nära och personlig service hos våra resebyråbolag i Göteborg, Karlskoga och Ludvika. Tillgång till ”den stora resebyråns” utbud av rese- och kringtjänster genom partnersamarbeten, som ger förmånliga flyg-, hotell- och andra reseproducentavtal och moderna affärssystem.

Ansvar och organisation i Svenska Resebolaget

Våra lokalt förankrade och entreprenörsdrivna resebyråbolag ägnar sig uteslutande åt att förmedla resor och att ge våra kunder den service de behöver före, under och efter sina resor, medan SRB Travel Group AB tar hand om de administrativa uppgifterna i verksamheten, på ett för resebyråbolagen kostnadseffektivt sätt.

SRB Travel Group AB har tillstånd av IATA att bedriva resebyråverksamhet och ställer garantier enligt resegarantilagen (1972:2014) gentemot Kammarkollegiet.

SRB Travel Group AB är den juridiska motparten till alla kunder, leverantörer och andra intressenter avseende den reserelaterade verksamheten inom resebyråbolagen.

  • SRB Travel Group AB är majoritetsdelägare i resebyråbolagen.
  • SRB Travel Group AB ägs av Sören Olausson via sitt bolag Sofar AB.
  • SRB Travel Group AB har sitt säte i Stockholm.

Svenska Resebolaget är ett partnerföretag i Sveriges ledande samarbetsorganisation för fristående reseföretag –Travel Support. Över 100 reseföretag är anslutna till Travel Support, vilket gör att vi kan utnyttja de stordriftsfördelar som Travel Supports inköp och leverantörsavtal erbjuder. Samarbetet med Travel Support har gett och ger oss fortsatt möjligheten att över tiden erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga resetjänster med tekniklösningar på utvecklingens framkant.

Kontaktuppgifter SRB Travelgroup AB

Styrelseledamot:
Kontaktperson: Stefan Jacobsson
Telefon: 0586 – 72 10 50
Email: stefan.jacobsson@resebolaget.se

Ekonomi & Administration:
Telefon: 08-409 255 30
Email: ekonomi@travelsupport.se

Adress:
Besöksadress:
SRB Travel Group AB
Hedåsgatan 3, 412 53 Göteborg

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter