Resebolaget

Pandemins effekter för våra kunder var fortsatt besvärade under hela 2021 och därmed också för oss inom reseindustrin. Glädjande är därför att under 2021 ökade våra kunder sina bokningar från år 2020 med drygt 15,5 procentenheter.
Våra kunder signalerar att de av mångahanda anledningar fortsatt har ett stort behov av möta sina kunder i och utanför vårt land. Vår förhoppning är att omvärldssituationen ger dem den möjligheten under 2022 och vi står beredda att hjälpa till med att ge kunderna den service de behöver före, under och efter sina resor.

Vi kan våra kunder och ger dem det bästa ur två världar.

Nära och personlig service hos våra resebyråbolag i Göteborg, Karlskoga, Ludvika och Örnsköldsvik. Tillgång till ”den stora resebyråns” utbud av rese- och kringtjänster genom partnersamarbeten, som ger förmånliga flyg-, hotell- och andra reseproducentavtal och moderna affärssystem.

Ansvar och organisation i Svenska Resebolaget

Våra lokalt förankrade och entreprenörsdrivna resebyråbolag ägnar sig uteslutande åt att förmedla resor och att ge våra kunder den service de behöver före, under och efter sina resor, medan SRB Travel Group AB tar hand om de administrativa uppgifterna i verksamheten, på ett för resebyråbolagen kostnadseffektivt sätt.

SRB Travel Group AB har tillstånd av IATA att bedriva resebyråverksamhet och ställer garantier enligt resegarantilagen (1972:2014) gentemot Kammarkollegiet.

SRB Travel Group AB är den juridiska motparten till alla kunder, leverantörer och andra intressenter avseende den reserelaterade verksamheten inom resebyråbolagen.

  • SRB Travel Group AB är majoritetsdelägare i resebyråbolagen.
  • SRB Travel Group AB ägs av Sören Olausson via sitt bolag Sofar AB.
  • SRB Travel Group AB har sitt säte i Stockholm.

Svenska Resebolaget är ett partnerföretag i Sveriges ledande samarbetsorganisation för fristående reseföretag –Travel Support. Över 100 reseföretag är anslutna till Travel Support, vilket gör att vi kan utnyttja de stordriftsfördelar som Travel Supports inköp och leverantörsavtal erbjuder. Samarbetet med Travel Support har gett och ger oss fortsatt möjligheten att över tiden erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga resetjänster med tekniklösningar på utvecklingens framkant.

Kontaktuppgifter SRB Travelgroup AB

Styrelseledamot:
Kontaktperson: Stefan Jacobsson
Telefon: 0586 – 72 10 60
Email: stefan.jacobsson@resebolaget.se

Ekonomi & Administration:
Telefon: 08-409 255 30
Email: ekonomi@travelsupport.se

Adress:
Besöksadress:
SRB Travel Group AB
Hedåsgatan 3, 412 53 Göteborg

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter