Resebolaget

Personlig service när den är som bäst – snabb, kunnig, effektiv och vänlig!

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization (Elektroniskt System för Resegodkännande).

ESTA är en online-ansökan som är utvecklad av Förenta Staternas regering för att förundersöka resenärer innan de tillåts inträde till de Förenta Staterna. På grund av ökade säkerhetsförordningar som trädde i kraft den 12 januari 2008 måste resenärer som reser i enlighet med Visum Waiver-programmet ansöka om resegodkännande före de reser till Förenta Staterna. Dessutom måste alla resenärer inneha ett pass som är maskinellt läsbart för att kunna få inträdelse rätt till Förenta Staterna. ESTA-processen sker helt och hållet på Internet och drivs av det amerikanska departementet för hemlandets säkerhet (DHS).

Läs mer om ESTA här. Kontakta oss på Svenska Resebolaget för hjälp, om du har problem i samband med bokning genom oss

Behöver jag visum?
Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land.
På www.cometconsular.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än [resebyråns namn] och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.

Om du har köpt en paketresa har arrangören och återförsäljaren enligt paketreselagen en skyldighet att informera om vad som gäller i fråga om bl.a. visum. Kontrollera därför den information du får från arrangören.

Läs gärna mer om Comet Consular Service här.

Du är självklart välkommen med både hantering av visumärendet och frågor kring detta hos din lokala Svenska Resebolaget resebyrå!

Svenska Resebyråföreningen (SRF), www.resebyraforeningen.se är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym och runt 50% av alla researrangörer (undantag charterarrangörerna). SRF har cirka 230 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och har en affärsvolym på 33,5 mdr kr (år 2011).

SRF 2013-01-28

Till SRF:s hemsida

Därför skall du välja en resebyrå som är medlem i SRF
Oavsett om det rör sig om en semesterresa eller affärsresa är dina förväntningar högt ställda. Under resan vill du inte ta hand om praktiska problem. Ändå kan olyckan vara framme. Därför ska du alltid anlita en resebyrå som är medlem i Svenska Resebyråföreningen, SRF. Då kan du vara trygg.

Vi inom SRF ställer höga krav för att en resebyrå ska få bli medlem. Till exempel godkänner vi bara resebyråer med en sund ekonomi och som har erfaren och kompetent personal. Ett annat krav är att företaget har ställt den nödvändiga resegarantin. Vi ställer dessa krav för att du som resenär inte ska bli strandsatt om det oförutsedda inträffar.

Resebyråns SRF-medlemskap ger dig som resenär och kund en stor trygghet.
Väljer du billigt kan det bli riktigt dyrt.

Länk till SRF

SRB Travel Group har ställt resegarantier hos Kammarkollegiet och är ansvarig arrangör. Svenska Resebolagets lokala verksamheter som framgår här på hemsidan, är återförsäljare av SRB Travel Groups resor.

SRB Travel Group är även återförsäljare av researrangörers resor, där arrangören har ställt den övergripande resegarantin. Det är en trygghet för dig – Välkommen till oss!

Läs mer om resegarantin – klicka här!

I de händelser problem med genomförande av planerad och bokad resa skulle ske, finns regelverk för de olika fall som kan uppstå. På SRF:s länk återfinns aktuella regler för samtliga tänkbara scenarior.

Normalt sett får du genom oss aktuella villkor för just din resa.

Du har dock här möjlighet att förvissa dig dels om vilka regler som gäller och även bli trygg med att vi följer de regler och villkor som satts upp inom branschen.

Läs reglerna här!

På denna webbplats kan du komma att behöva lämna personuppgifter och eventuella kreditkortsuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att prenumerera på Svenska ReseBolagets nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna genomföra en transaktion som t.ex.

  • att kontrollera att köparen är den han/hon utger sig för att vara
  • att hjälpa dig med efterköpsservice
  • att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar
  • att prenumerera på nyhetsbrev
  • att uppgifter lämnas till samarbetspartner i den mån detta erfordras, t.ex. att lämna passagerarnamn till flygbolaget vid bokning av flygbiljett eller att kreditkortsuppgifter lämnas till kortföretag för att kunna genomföra betalning.

Behöver jag vaccinera mig?
Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information om vad som gäller för din resa. Du kan även hitta information om vaccinationer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se eller hos Medical Link 3W AB via www.vaccination.nu.

Svenska Resebolaget uppfyller säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) genom att Svenska Resebolaget använder sig av ett separat ”betalfönster” hos samarbetande inlösenbolag. Kundens kortnummer hanteras därmed bara i en säker och certifierad miljö.

Självklart är det viktigt att du som skall resa utomlands, är försäkrad på ett bra sätt! Vi samarbetar med ERV, som är branschledande inom reseförsäkringar.

De primära försäkringarna som du skall ta i beaktande inför en utlandsresa är:

Reseförsäkring som skyddar dig och din familj i händelse av olycksfall, läkar- och sjukhuskostnader mm under resan.
Avbeställningsförsäkring som gör det möjligt att avbeställa din resa och få pengar tillbaka.
För att få del av fullständiga villkor för respektive försäkring, kontakta din lokala Svenska Resebolaget resebyrå eller www.erv.se

Ha alltid aktuell information om den landet du reser till. Vi hänvisar till Utrikesdepartementet och deras rekommendationer. För dig som reser på en charter- eller färdigpaketerad resa i grupp genom någon av våra leverantörer, skall i första hand gå på de uppgifter som kommer från arrangören – antingen direkt från dem eller via oss/din lokala kontakt på resebyrån.

Denna hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar har lagts in för att göra hemsidan så serviceinriktad som möjligt. Hemsidorna ägs och drivs av annan part än Svenska Resebolaget. Svenska Resebolaget lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten till eller innehållet i dessa hemsidor. Att det finns en länk till en utomståendes hemsida innebär inte att Svenska ReseBolaget rekommenderar eller på något sätt svarar för någon produkt eller tjänst, som erbjuds på denna hemsida och inte heller att Svenska Resebolaget ansvarar för information som förekommer på hemsidan.

Observera att de hemsidor som länkarna leder till kan ha en policy vad gäller personuppgifter, säkerhet och sekretess, som skiljer sig från vad som gäller för denna hemsida.